Zakazane treści Google Ads

Aby uniknąć problemów w publikacji reklam Google Ads, przed rozpoczęciem warto zapoznać się z regulaminem kampanii marketingowych oferowanych przez serwis Google. Tak jak każdy regulamin, określa on szczegółowe zasady dotyczące publikowanych treści i wyjaśnia to, jakie publikacje można dodawać a jakich nie. W dzisiejszym artykule zajmiemy się tematem treści, których nie można publikować w reklamach za pomocą Google Ads.

Firma Google daje jedne z lepszych możliwości jeśli chodzi o kampanie marketingowe w Internecie. Jak każda firma ma swoje zasady.

Zasady reklamowe obowiązujące w Google można podzielić na 4 obszary:

 1. Niedozwolone treści (treści, których nie można publikować w sieci Google);
 2. Niedozwolone praktyki (nie można tego robić, jeśli zależy nam na reklamie w sieci Google);
 3. Treści i funkcje podlegające ograniczeniom;
 4. Wymagania redakcyjne i techniczne.

Skupiając się dzisiaj na zakazanych treściach, wyjaśnimy 3 z 4 obszarów.

Ad. 1) Niedozwolone treści:

 • Produkty podrabiane „podróbki” – firma Google zabrania reklamowania oraz sprzedaży podrabianych produktów;
 • Usługi lub produkty niebezpieczne – firma Google zabrania reklamowania oraz sprzedaży usług/produktów niebezpiecznych, które mogą wyrządzić krzywdę lub szkodę. Do takich produktów/usług można zaliczyć przykładowo: narkotyki, substancje psychoaktywne, broń, amunicja, fajerwerki, materiały wybuchowe, produkty tytoniowe;
 • Umożliwianie nieuczciwego postępowania – firma Google zabrania reklamowania oraz sprzedaży usług/produktów, których celem jest promowanie i umożliwianie nieuczciwego zachowania. Do takich produktów/usług można zaliczyć przykładowo: oprogramowania lub instrukcje do hakowania, fałszywe dokumenty, usługi, które umożliwiają oszustwa akademickie – napisanie pracy dyplomowej;
 • Nieodpowiednie treści – firma Google zabrania reklamowania oraz sprzedaży usług/produktów, które mogłyby w jakiś sposób urazić daną osobę, wykazać się nietolerancją, promować nienawiść czy przemoc oraz dyskryminację. Do takich produktów/usług można zaliczyć przykładowo dyskryminacje na tle rasowym, produkty promujące nienawiść, zdjęcia pokazujące przemoc wobec ludzi lub zwierząt, reklamy zawierające wulgaryzmy czy sprzedaż zwierząt bądź roślin należących do zagrożonych gatunków.

Ad. 2) Niedozwolone praktyki:

 • Nieprzestrzeganie zasad siei reklamowej – firma Google stawia na bezpieczeństwo swoich odbiorców. Zakazane jest publikowanie reklam, które mogłyby w jakiś sposób oszukać daną osobę;
 • Zbieranie i wykorzystywanie danych – firma Google ceni sobie prywatność i bezpieczeństwo jej użytkowników, dlatego nie zezwala na to, aby partnerzy reklamowi wykorzystywali dane osobowe użytkowników Google do swoich reklam. Do takich danych zaliczamy: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, PESEL, data urodzenia oraz wiele innych;
 • Przedstawianie nieprawdziwych informacji – firma Google zabrania reklamowania oraz sprzedaży produktów/usług opartych o nieprawdziwe informacje. Sieć Google stawia na treści, które są uczciwe oraz przejrzyste i dają możliwość zapoznania się z prawdziwymi informacjami niezbędnymi do podjęcia decyzji zakupowej. Do nieprawdziwych informacji można zaliczyć przykładowo nieinformowanie klientów o dodatkowych kosztach związanych z transakcją w momencie zamówienia, niewyświetlanie danych dotyczących firmy takich jak numer telefonu, numer NIP.

Ad.3) Treści i funkcje podlegające ograniczeniom:

 • Treści erotyczne – wszystkie reklamy powinny być w pełni dostosowane do ustawień użytkownika i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Należy przestrzegać publikowania reklam związanych z treściami erotycznymi wśród użytkowników poniżej 18 roku życia oraz ze względu na ich lokalizację. Aby móc publikować takie treści, każdy reklamodawca musi spełnić dodatkowe kryteria i wymagania;
 • Alkohol – firma Google nie zezwala na publikowanie niektórych rodzajów reklam związanych z alkoholem. Dopuszczone są tylko niektóre rodzaje reklam, które są zgodne z obowiązującymi zasadami i są kierowanie na kraje, które jednoznacznie zezwalają na reklamy alkoholu ale nie są kierowanie do osób poniżej 18 roku życia;
 • Prawo autorskie – firma Google nie zezwala na reklamy, które bez upoważnienia korzystają z treści chronionych prawami autorskimi. Jeśli ktoś posiada prawo do korzystania z danych materiałów objętych prawem autorskim, musi uzyskać certyfikat aby wyświetlać daną reklamę;
 • Opieka zdrowotna i leki – firma Google mocno przestrzega zasad dotyczących publikowania treści związanych z opieką zdrowotną i lekami. Wszystkie reklamy publikujące takie treści muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz standardami branżowymi;
 • Treści polityczne – firma Google wymaga, aby wszystkie polityczne reklamy oraz ich strony docelowe, były prowadzone zgodne z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi kampanii wyborczych oraz wyborów (przestrzeganie obowiązującego prawa na obszarze, na który kierowanie są reklamy). Obowiązuje tutaj również zasada nakazana prawem dotycząca okresu ciszy wyborczej;
 • Usługi finansowe – firma Google cechuje się odpowiedzialnym podejściem do swoich użytkowników, dlatego też stawia na publikowanie treści, które pozwolą na podejmowanie świadomych decyzji finansowych. Reklamując produkty/usługi finansowe należy mieć na uwadze obowiązujące przepisy, które są właściwe dla rejonu wyświetlenia reklam.

Podsumowując, aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień i blokowania reklam, przed każdą publikacją należy upewnić się, czy jest ona zgodna z zasadami Google jak i ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.