Reklamy na Facebooku – które materiały są zabronione?

W dzisiejszym artykule przedstawimy zasady dotyczące reklam na Facebooku, a dokładniej tym, co jest zabronione. Facebook sam ustalił zasady dotyczące publikacji reklam, można się z nimi zapoznać na stronie firmowej. My spróbujemy przedstawić to wszystko po krótce.

Co jest zabronione?

 1. Nielegalne produkty lub usługi – na Facebooku nie można publikować nielegalnych, niebezpiecznych czy nie odpowiednich do wieku treści.
 2. Praktyki dotyczące dyskryminacji – reklamy, które publikowane są na Facebooku nie mogą nikogo dyskryminować ze względu na rasę, kolor skóry, wiek, płeć, przynależność etniczną, orientacje seksualną, niepełnosprawność, sytuację rodzinną, chorobę czy schorzenia genetyczne.
 3. Tytoń i związane z nim produkty – Facebook zabrania publikacji reklam związanych z wyrobami tytoniowymi oraz akcesoriami do nich. Nie można także publikować reklam pokazujących papierowy elektryczne, waparyzatory oraz innych produktów stymulujących palenie.
 4. Narkotyki oraz wyroby na bazie narkotyków – zakazane jest reklamowanie sprzedaży oraz użytkowania substancji nielegalnych, psychoaktywnych, które używane są w celach nielegalnych oraz reklamy leków, które sprzedawane są wyłącznie na receptę.
 5. Niebezpieczne suplementy – nie można publikować reklam, na których pokazane będą niebezpieczne suplementy uznane za firmę Facebook.
 6. Broń, amunicja i materiały wybuchowe – zakazane jest publikowanie reklam związanych ze sprzedażą czy użytkowaniem broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz akcesoriów do modyfikacji tych przedmiotów.
 7. Produkty lub usługi dla dorosłych – nie można publikować reklam związanych z produktami bądź usługami dla dorosłych. Nie dotyczy to jedynie produktów bądź usług, które związane są z planowaniem rodziny – w tym przypadku należy jednak pamiętać, że mogą być one kierowane jedynie od użytkowników, którzy ukończyli 18 lat.
 8. Treści dla dorosłych – nie można publikować reklam, na których przedstawiona będzie nagość, wyzywające pozy, pozy nacechowane seksualnie.
 9. Naruszenia praw osób trzecich – zakazane jest publikowanie reklam, które naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa chroniące, znaki towarowe, prawa do prywatności czy prawa do ochrony wizerunku.
 10. Sensacyjne treści – nie można publikować szokujących, prowokujących, poniżających treści, które przedstawiają również nadmierną przemoc.
 11. Cechy osobowe – w reklamach na Facebooku nie można publikować takich treści, które zawierają cechy osobowe, jak rasa, pochodzenie, religia, przekonania, wiek, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, niepełnosprawność, status finansowy, przeszłość kryminalna, czy imię oraz nazwisko.
 12. Kontrowersyjne treści – reklamy publikowane na Facebooku nie mogą zawierać treści, które wykorzystywać będą sytuacje kryzysowe lub kontrowersyjne, takie jak kwestie polityczne czy społeczne.
 13. Niedziałająca strona docelowa – na Facebooku nie można publikować reklam, które odwołują się do niedziałającej docelowej strony internetowej.
 14. Błędy gramatyczne oraz wulgaryzmy – na Facebooku zakazane jest publikowanie reklam, które zawierają wulgaryzmy, błędy gramatyczne czy interpunkcyjne. Należy w odpowiedni sposób wykorzystywać symbole, liczby czy litery.
 15. Zdrowie osobiste – na Facebooku zakazane jest publikowanie reklam, które wskazywać miałby nieoczekiwane czy bardzo mało prawdopodobne efekty, czyli tzw. „przed i po”.
 16. Pożyczki krótkoterminowe, zaliczki na poczet wypłaty, poręczenia majątkowe – nie można publikować reklam, które opisywały by bądź pokazywały pożyczki krótkoterminowe (do 90 dni), zaliczki na poczet wypłaty czy też poręczenia majątkowe.
 17. Aukcje groszowe – na Facebooku zabronione jest publikowanie reklam z aukcjami groszowymi, aukcjami z opłatami za ofertę ani żadnych innych modeli biznesowych tego typu.
 18. Mylące twierdzenia – na Facebooku zakazane jest publikowanie treści, które zawierają fałszywe, zwodnicze twierdzenia, które mogą wprowadzić w błąd.
 19. Programy szpiegowskie lub złośliwe oprogramowanie – nie można publikować na Facebooku reklam, które pokazują programy szpiegowskie bądź złośliwe oprogramowanie, które mogłyby być używane w niewłaściwy sposób. Dotyczy to także stron internetowych, które oferują takie produkty.
 20. Automatyczna animacja – Facebook zabrania publikowania reklam z dźwiękiem oraz animacją flash, które wyświetlają się bez zgody i udziału użytkownika oraz takich, które po kliknięciu wypełniają cały ekran.
 21. Sprzedaż części ciała – na Facebooku zakazane jest publikowanie reklam, które promują sprzedaż części ciała czy płynów ustrojowych.