Czy certyfikat SSL w sklepie internetowym jest obowiązkowy?

Certyfikat SSL jest to protokół sieciowy wykorzystywany do bezpiecznych połączeń internetowych, przyjęty jako standard szyfrowania na stronach WWW. Certyfikat SSL zapewnia poufność przesyłanych danych między komputerem a serwerem.  

Jak działa certyfikat SSL? 

Przy korzystaniu z certyfikatu SSL na stronach WWW informacje przesyłane przez Internet są w sposób zaszyfrowany. Natomiast w przypadku niekorzystania z SSL przesyłane dane są wysyłane otwartym tekstem, które można w łatwy sposób przechwycić. 

W Ustawie o Ochronie Danych Osobowych niestety nie ma nic wspomniane odnośnie certyfikatów SSL. Co nie oznacza jednak, że nie trzeba ich stosować. Nie jest to napisane w sposób oczywisty i jasny, natomiast jest kilka przesłanek, które mówią o bezpieczeństwie danych w sieci: 

  1.  Art. 36 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych 

„Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.” 

2. Jeśli strona nie ma certyfikatu SSL, Google może oznaczyć ją jako stronę niebezpieczną 

Google Chrome dba o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników i ostrzega przed stronami, które nie mają zabezpieczenia (w szczególności takie, które mają możliwość logowania oraz płatności przy wykorzystaniu kart kredytowych). Planują wprowadzić zastosowanie do wszystkich stron, które nie posiadają połączenia szyfrowanego. 

Nie ma obowiązku posiadania certyfikatu SSL, ale jednakże dla bezpieczeństwa zarówno własnego jak i Twoich klientów lepiej się w niego zaopatrzyć w celu zapewnienia: 

  • Bezpieczeństwa (szyfrowanie połączeń, bezpieczne przekazywanie danych osobowych) 
  •  Zaufania (świadczenie usług w zgodzie ze światowymi standardami) 
  • Wiarygodności (potwierdzona tożsamość strony www w Internecie) 

Certyfikat SSL to idealne rozwiązanie dla Twojej strony WWW, jeśli: 

  • Prowadzisz aktywną działalność w Internecie;
  • Przekazujesz swoim współpracownikom i pracownikom poufne dane przez Internet;
  • Pobierasz dane osobowe; 
  • Przetwarzasz dane osobowe; 
  • Publikujesz informacje, które wymagają uwiarygodnienia.